“Versmės” leidykla pažymi lokalinių tyrimų, nuo kurių prasideda monografijų apie Lietuvos valsčius rengimas, dešimtmetį. Ta proga surengta spaudos, radijo žurnalistų, leidyklos bendradarbių išvyka į Panevėžį, kur šiuo metu vyksta jau 100 – ji kraštotyrinė ekspedicija,  vadovaujama M. Romerio universiteto profesorės dr. Ritos Aleknienės Bieliauskienės. Renginyje dalyvavo ir grupė LŽD Vilniaus skyriaus narių. Vilniečiai susipažino su ekspedicijos dalyviais, apžiūrėjo modernią Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešąją biblioteką, susitiko su “Tėviškės” klubo, asociacijos “Bitės namai”, bendruomenės “Senamiestiečiai” nariais, lankėsi kultūrinėse ir istorinėse miesto vietose.
                                                                                                                                                                                            LŽD info